یادداشت های یک دیوانه – نیکلای گوگول

درخواست حذف این مطلب

این مجموعه شامل 8 داستان است که از میان مجموعه داستان های نویسنده انتخاب شده است: «یادداشت های یک دیوانه» و «بلوار نیفسکی» از مجموعه آرابسک، «شنل» و «دماغ» که بعدها به مجموعه آرابسک اضافه شده اند، داستان «کالسکه»، داستان های «مالکین قدیمی» و «ماجرای نزاع ایوان ایوانوویچ و ایوان نیکیفوروویچ» از مجموعه میرگورود، «ایوان فیودوروویچ اشپونکا و اش» از مجموعه «شب ها در مزرعه ای نزدیک دیکانکا»... این داستانها به همین ترتیب در کتاب یادداشتهای یک دیوانه و هفت قصه دیگر آورده شده است.

چهار داستان اول در شهر پترزبورگ (پایتخت)، دو داستان بعدی در یک محیط شهری کوچک و دو داستان انتهایی در یک محیط روستایی پرت و دورافتاده روایت می شود. شخصیت های داستان ها غالباً آدم های معمولی و حوادثی که روایت می شود نیز ساده و معمولی هستند اما به قول داستایوسکی «پیش پاافتادگی و روزمرگی که در این قصه هاست فریب دهنده است چرا که بحران ها و ورطه های پنهانی را آشکار می کند».

موضوعاتی که در این داستان ها به آن پرداخته شده است عبارتند از: نقد نظام اداری و انحرافات و فسادهایی که در این نظام سلسله مراتبی رخ می دهد، بیان برخی پلشتی های فردی و اجتماعی، تضاد بین واقعیت و رویا و فرار از واقعیت به واسطه دردناکی آن، نقد و بیان رویاهای صعود از سلسله مراتب اجتماعی برای نیل به خوشبختی، هجو خصوصیات شخصیتی بالادستان و زیردستان و... زبان روایت در این داستان ها طنزآلود است اما پس از نشستن لبخند بر لب خواننده، یک حس تلخ غمناک در ذهن ما ته نشین می شود.

در ادامه مطلب مختصری در مورد هر کدام از داستان ها خواهم نوشت.

*****

در مورد سرگذشت نیکلای گوگول در پست قبل نوشتم. از این نویسنده دو اثر در لیست 1001 کت که قبل از مرگ می بایست خواند حضور دارد: «نفوس مرده» و «دماغ». دماغ در این مجموعه حضور دارد و البته برخی از داستان های این مجموعه جداگانه و بعضاً با ترجمه های دیگر نیز در ایران چاپ شده است. همچنین نفوس مرده با عنوان مردگان زر ید نیز ترجمه و منتشر شده است.

مشخصات کتاب من: یادداشت های یک دیوانه و هفت قصه دیگر، نیکلای گوگول، ترجمه خشایار دیهیمی، نشر نی، چاپ نهم 1389 (به چاپ شانزدهم رسیده است)، 304 صفحه

پ ن 1: نمره کتاب از نگاه من 4.6 از 5 است.

پ ن 2: کتاب بعدی مطابق رأی دوستان «ژاک قضاوقدری و اربابش» از دنی دیدرو خواهد بود.

 [ادامه مطلب را در اینجا بخوانید ...]